Zachraňujeme životy
Tady a teď
Na planetě již 20 let

Jsme přesvědčeni, že každý člověk na planetě má mít přístup k základní zdravotní péči. Toto univerzální právo každého člověka je stále naším snem. Plníme ho již 20 let.

Když je někdo nemocný, má být léčen. Když má dítě hlad, má dostat jídlo. Když se někdo zraní, má mít možnost jít do nemocnice. Je mnoho míst na naší planetě, kde toto pořád neexistuje.

Pomáhat je normální. Pomáhat jiným je jednou z hlavních charakteristik lidskosti. Každý máme své problémy, které překrývají problémy jiných. Ale i jeden malý zázrak za den stačí, abychom změnili svět a udělali ho lepším. Minimálně svět jednoho konkrétního člověka.

Děkujeme, že nám v tom pomáháte již 20 let.

Denisa Augustínová
Martin Bandžák

Proč to děláme?

2000

Oběti Černobylu na Kubě

V roce 2000 se stáváme očitými svědky nevratných následků na zdraví dětí po katastrofě, které jsme byli v Československu tak blízko.

26. dubna 1986 se na dnešní severní Ukrajině odehrála nejhorší jaderná nehoda v historii, při které vybuchl reaktor Černobylské jaderné elektrárny.

Utajovaná nehoda byla zlomovým okamžikem ve studené válce, jakož i v historii jaderné energie. Její následky byly zlomovými i pro fotografa Martina Bandžáka a psycholožku Denisu Augustínovou. V létě roku 2000 navštívili zdravotnické zařízení pro oběti černobylské katastrofy na Kubě. Na místě strávili několik měsíců, zdokumentovali příběhy dětí z Ukrajiny a Běloruska, které i 15 let po tragédii trpěly různými anomáliemi a závažnými nemocemi.

Zařízení Tarara se nachází několik kilometrů od hlavního města Havana a po katastrofě sloužilo k ukrytí dětí postižených jadernou nehodou před světem. Jejich příběhy šokovaly veřejnost a byly publikovány v mnoha slovenských i českých médiích.

Padá rozhodnutí o vytvoření humanitární a zdravotnické organizace.

Narodila se MAGNA

2001

V Bratislavě 14.05.2001 dochází k založení organizace MAGNA.

Při jejím vzniku jsme si vytyčili tyto základní pilíře:

  • Svobodně si moci vybrat místo na poskytnutí zdravotní a sociální pomoci.
  • V době humanitárních krizí rychle zasáhnout tam, kde je to nejvíce potřeba, a pomoci dětem a jejich rodinám bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, náboženské přesvědčení nebo politické zájmy.
  • Vytvářet inovativní zdravotnické projekty.
  • Dokumentovat svědectví ze zapomenutých částí světa, ve kterých se nacházíme, a přinášet je široké veřejnosti.

Kambodža

2002

První mise

MAGNA v roce 2002 otevírá svou první misi v kambodžském hlavním městě Phnom Penh, kde pandemie HIV/AIDS zabila odhadem 20 000 lidí a 180 000 lidí bylo infikováno virem HIV.

Statisíce lidí jsou oběťmi pandemie AIDS, která zasáhla zemi a způsobila obrovské ztráty na životech. Po rodičích, kteří nákaze podlehli, zůstávají sirotci, z nichž se mnozí nakazili už při narození a umírají na ulici bez jakékoli lékařské pomoci. V zemi neexistuje zdravotní pomoc pro děti, některé mezinárodní organizace postupně začínají s léčbou dospělých, ostatní jen přihlížejí. Nefunkční zdravotní systém a extrémní chudoba rodin, z nichž děti pocházejí, jim neumožňují se o ně postarat. Nakaženým dětem, tzv. „druhé vlně“, nemá kdo poskytnout potřebnou léčbu a péči.

Jako první léčíme HIV/AIDS u dětí.

“V místních sirotčincích v Kambodži nacházíme HIV pozitivní dětí, které jsou přivázané k posteli, bez léků a bez jakéhokoliv zájmu. Tato situace je pro nás směrodatná a vytváříme zdravotnický systém, který mnohým z nich zachrání život.”

Pragmaticky a s velkým nasazením otevíráme zařízení pro léčbu HIV/AIDS dětí v hlavním městě Phnom Penh. Zajišťujeme pro ně antiretrovirální (ARV) léčbu, která mnohým zachrání život. Do země povoláváme týmy zdravotníků ze Slovenska a jiných zemí, zároveň vzděláváme místní lékaře. Nastavujeme na ARV léčbu svého prvního pacienta a stáváme se tak jednou z prvních organizací, které léčí dětské pacienty.

Náš první pacient, Rany, dnes žije a pracuje v Phnom Penhu a je mu 20 let. Stejně jako tisíce dalších dětí, kterým jsme pomohli zachránit život. Dnes je MAGNA lídrem v léčbě HIV/AIDS a nadále poskytujeme pomoc obětem HIV/AIDS v Kambodži.

Reagujeme na pandemii HIV/AIDS ve světě

Stáváme se průkopníky v léčbě HIV / AIDS.

Otevíráme programy zaměřené na léčbu HIV/AIDS pacientů a na zastavení přenosu nákazy z matky na dítě s úspěšností až 99% v Kambodži, Keni, Demokratické republice Kongo, Nikaragui, Vietnamu a na Haiti. V léčebných programech máme desetitisíce lidí na antiretrovirální léčbě.

Bez léčby umírá polovina nakažených dětí ještě před svými druhými narozeninami. Ve světě žije přibližně 37 milionů lidí s virem narušujícím lidskou imunitu (HIV), většina z nich v subsaharské Africe. I když dosud není znám žádný lék na léčbu HIV/AIDS, kombinace léků, známá jako antiretrovirální terapie (ARV), umožňuje pacientům žít delší a zdravější život.

Budujeme svět bez AIDS.

Více než 90% dětí žijících s virem HIV se nakazilo od své matky. V MAGNA programech je úspěšnost zastavení přenosu viru z matky na dítě až 99%. To znamená, že děti v našich programech se narodí bez AIDS a zdravé.

Tsunami v jihovýchodní Asii

2005

Učíme se pomáhat v kontextu přírodních katastrof.

V roce 2005 MAGNA otevírá humanitární misi na pomoc obyvatelům Indie po tom, co vlna tsunami způsobila obrovské materiální škody a zabila tisíce lidí.

V Tamil Nadu poskytujeme v deseti oblastech psychosociální pomoc obětem, distribuujeme humanitární materiál a zároveň budujeme dočasné přístřešky pro oběti katastrofy.

V Indii zůstáváme následujících 5 let po katastrofě.

Epidemie horečky Dengue v Kambodži

2007

Bod zlomu

Léčíme tisíce infikovaných dětí v největší epidemii horečky Dengue za posledních deset let v Kambodži. Nově otevřené MAGNA pediatrické oddělení v nemocnici Takhmau a jeho lůžkové oddělení je plné pacientů, leží na zemi, v uličkách a denně takto hospitalizujeme přes 100 pacientů. V zemi je nedostatek léků, infuzí a zdravotnického materiálu, což situaci nesmírně ztěžuje.

V zemi máme přes 100 lékařů a zdravotníků.

V roce 2007 MAGNA otevřela svůj první rozsáhlý lékařský program v provinční nemocnici Takhmau v Kambodži, kde jsme spustili plně funkční 24/7 lůžkové pediatrické oddělení a poskytovali lékařskou péči dětem, jejichž rodiče hledali akutní pomoc v zdevastovaném zdravotním systému v zemi, která se pořád vzpamatovávala z hrůz Pol Potova režimu. Nastavujeme dodavatelské řetězce pro zásobování léky a zdravotnickým materiálem, vzděláváme místní lékaře a zdravotníky, zavádíme odborné léčebné postupy. Nastává bod zlomu a stáváme se odborným a přímým poskytovatelem zdravotní pomoci.

MAGNA otevírá své kanceláře v České republice a následně i v USA.

Nikaragua

2007

Blíž k pacientům

Nikaragua prochází demografickými změnami, jelikož její obyvatelstvo většinou tvoří dospívající populace a mládež. Přibližně 50% dětí a mládeže žije v chudobě a 19% z nich v extrémní chudobě. Výrazným problémem je zde vysoký podíl těhotenství u mladých dívek do 15 let, které je nejvyšší na světě.

Ve venkovských oblastech zavádíme poskytování zdravotní péče pomocí mobilních klinik. Lékaři a zdravotníci se dostávají k pacientům i na koních. Léčíme lidi na okraji společnosti a vyloučené z přijímání zdravotní péče.

Hlad a podvýživa

Každé 13. dítě na naší planetě trpí hladem.

Na světě na podvýživu každoročně zemřou 2 miliony dětí. Nejvíce dětí ohrožených podvýživou je v Asii a Africe. Nemají přístup ke stravě dostatečně kalorické pro to, aby se jejich tělo mohlo řádně rozvíjet.

Základním lékem na podvýživu je speciální terapeutická strava (RUTF). Obsahuje všechny živiny, které dítě potřebuje, aby se vyléčilo. U většiny dětí vyléčí akutní podvýživu bez komplikací v průběhu 8-12 týdnů – jedná se o jednoduché a efektivní řešení určené do terénu.

Široké použití terapeutických potravin k přímému použití (RUTF), které je možné dlouhodobě skladovat bez chlazení a obsahuje specifickou rovnováhu živin, nám umožňuje účinněji bojovat proti podvýživě. RUTF může být buď ve formě pasty, podobné arašídovému máslu, nebo ve formě sušenek. Většina dětí může být léčena doma jejich rodinou prostřednictvím následných lékařských vyšetření na klinice. Tato strategie může vést k míře vyléčení nad 90% a snížit doporučení na hospitalizaci.

MAGNA poprvé použila specifické terapeutické potraviny k léčbě podvýživy ve velkém měřítku již v roce 2008 v Keni a Kambodži, a od té doby přístup k specifické a potřebné výživě zůstává jednou z našich hlavních výzev při snižování dětské úmrtnosti, zejména v zemích postižených konflikty, kde jsou děti nejvíce zranitelné.

Povolební násilí v Keni

2008

Nacházíme se uprostřed povolebního násilí v západní Keni.

Naše základna v Kisumu se stává terčem nepokojů, zároveň poskytujeme humanitární pomoc obětem konfliktu.

Blokáda humanitární pomoci v Barmě

2008

Barma – Cyklon Nargis

Katastrofa zabila odhadem 300 000 lidí. Vláda barmské (myanmarské) armády blokuje mezinárodní humanitární pomoc, odmítá jakýkoliv přístup humanitárních organizací do oblastí zasažených cyklonem.

MAGNA do země vysílá pronajaté letadlo s léky a zdravotnickým materiálem ze své mise v nedaleké Kambodži a navzdory zákazům dokážeme léky distribuovat do nestátních zdravotnických zařízení v oblasti delty řeky Irawaddy a pomáháme léčit přes 200 000 pacientů.

Haiti

2010

Zemětřesení a cholera

MAGNA vysílá do země svůj chirurgický tým, jen několik dní po zemětřesení, které 12. ledna proměnilo Haiti na měsíční krajinu. Statisíce lidí jsou buď zranění nebo mrtví a milióny přišly o domovy.

V říjnu, po zasažení Haiti cholerou, když statisíce lidí pořád žijí v provizorních stanových táborech nebo na ulici, MAGNA mobilizuje, začíná vzdělávací kampaně a navštěvujeme pacienty.

Hladomor ve východní Africe

2011

Léčíme tisíce podvyživených dětí a matek

Okamžitě reagujeme na extrémní situaci na severu Keni u hranic se Somálskem.

Otevíráme zde 9 terapeutických nutričních center, léčíme v nich tisíce dětí a matek. Zároveň čelíme extrémnímu násilí a nepokojům, jsme jedinou mezinárodní organizaci se stálou přítomností v oblasti Garissa, před naší nemocnicí a základnou vybuchují bomby.

Filipíny

2013

Logistická výzva – cyklón Haiyan

Logistická výzva po tajfunu na Filipínách, které se rozprostírají na 7 000 ostrovech. Do země bezprostředně po tajfunu vysíláme tým a již po 72 hodinách distribuujeme první pomoc pro 15 000 lidí na severu ostrova Cebu.

Následně naši intervenci rozšiřujeme do východní a severní oblasti ostrova Leyte, kde obnovujeme i zničenou zdravotní infrastrukturu a stavíme zde nové zdravotní centra.

V terénu máme přes 90 pracovníků.

Sexuální násilí

Léčba obětí je u nás na prvním místě

Znásilnění a jiné formy sexuálního násilí jsou často rozšířené v konfliktních prostředích, kde mohou být použity jako nástroj ponižování, trestu, kontroly, vyvolávání strachu, ale také jako nástroj ničení komunit. Mohou být použity i k odměňování bojovníků nebo k motivaci vojáků. Stejně tak se ale oběťmi sexuálního násilí stávají i miliony lidí, kteří žijí ve stabilním prostředí.

Pro nás je péče o oběti sexuálního násilí jednou z priorit. V Demokratické republice Kongo dlouhodobě provozujeme specializované programy pro léčbu obětí sexuálního násilí. Extrémní situaci jsme zde zažili v roce 2018 v oblasti Kasai.

Je jim od 4 do 65 let. Jsou jich tisíce a jejich počet narůstá. Oběti extrémního násilí ozbro­jených milicí Kamuina Nsapu a vojáků konžské armády. Vítejte v Kasai, které se v průběhu pár měsíců z klidné, ale zbídačené části Konga změnilo v peklo na zemi. Výsledkem jsou tisíce mrtvých, znásilněné ženy a děti, přes milion lidí bez domova a 80 masových hrobů, z nichž jeden se nachází přímo před nemocnicí humanitární organiza­ce MAGNA ve vesničce Bilomba, kde její zdravotníci léčí oběti tohoto násilí.

Pomoc obětem sexuálního násilí je součástí všech MAGNA léčebných programů po celém světě.

Občanská válka v Jižním Súdánu

2013

15. prosinec 2013

Před branami MAGNA základny v hlavním městě Juba vidíme desítky mrtvých, tisíce prchají před masakrem. Etnické násilí vyhání z domovů statisíce lidí, OSN zřizuje dočasné tábory pro vysídlence převážně z kmene Nuerů. Mnoho humanitárních organizací odchází před obrovskou hrozbou násilí ze země.

17. prosince poskytuje MAGNA své zásoby léků a materiálu jediné funkční nemocnici – Juba Teaching Hospital, kde ošetřují stovky zraněných. Zřizujeme zdravotnické týmy a kliniky v táborech pro 100 tisíc vysídlenců a zůstáváme zde po dobu dalších 5 let.

Stovky tisíc lidí v Jižním Súdánu, kteří jsou denně vystaveni extrémnímu násilí a žijí ve strachu o své životy, nemají přístup k základním potřebám, jako jsou potraviny, voda a zdravotní péče, ohrožuje je hlad i nemoci.

MAGNA poskytuje pomoc v oblastech Terekeka, Východní Equatoria a Jonglei, kde provozujeme některé z našich nejnáročnějších programů na celém světě.

Naše týmy poskytují základní a specializovanou zdravotní péči a reagují na mimořádné situace, hladomor a ohniska nákazy ovlivňující izolované komunity a vnitřně vysídlené lidi.

Uprchlíci

2015

Exodus do Evropy

Do Evropy přichází více než milion uprchlíků. Mnoho z nich utíká před válečnými konflikty na Středním východě. MAGNA mobilizuje lékařské týmy, přidávají se k nám zdravotníci ze Slovenska, Čech, Německa, Rakouska. V terénu máme přes 150 zdravotníků, zajišťujeme pomoc na více místech v Maďarsku, Srbsku a Chorvatsku, kde se stáváme největším poskytovatelem lékařské péče pro více než 600 000 lidí procházejících přes tranzitní tábory v zemi.

Osobně nám za pomoc děkuje i chorvatská prezidentka.

Nepál

2015

Série zemětřesení

Dvě silné zemětřesení zasáhly Nepál 25. dubna a 12. května 2015. Zabily přibližně 8 500 lidí a dalších 20 000 bylo zraněno. MAGNA po události vysílá do Nepálu tým a materiální pomoc v objemu 30 metrických tun léků a zdravotnického materiálu.

MAGNA týmy působí v oblasti Sindupalchok a v provizorních stanových nemocnicích, kde obětem poskytují zdravotní a psychologickou asistenci.

Válka v Sýrii

2016

Naše pomoc směřuje hlavně lidem v obklíčených oblastech

Zřizujeme zde mobilní týmy, které zajišťují lékařskou péči i v nedostupných oblastech. Jen tímto způsobem můžeme ošetřit co nejvíce pacientů. Náš mobilní tým přes obklíčené území v oblasti Homs za půl roku ošetřil více než 50 000 lidí.

Uprchlíci v Libanonu

Odhaduje se, že Libanon otevřel své hranice přibližně 1,5 milionu syrských uprchlíků. Více než polovina uprchlíků jsou děti.

MAGNA týmy zde léčí chronická onemocnění a týmy psychologů poskytují pomoc dětem v oblasti duševního zdraví, které čelí vážným následkům z traumat války v Sýrii.

Irácký Mosul a genocida jezídů

Irák zasáhla nejenom uprchlická vlna ze Sýrie, ale i vlastní válečný konflikt s radikály z Islámského státu. Na útěk před násilím se vydaly miliony Iráčanů, přičemž dodnes žije mimo svých domovů více než milion lidí. V návratu domů jim brání mnohé bariéry. Někteří z nich roky žijí „dočasně“ v táborech bez přiměřeného přístupu k základním službám.

MAGNA poskytuje pomoc přímo v Mosulu, největším městě postiženém válkou, kde provozujeme mobilní kliniku a podporujeme místní porodnici, jednu z mála, které válka nezničila. Pomoc poskytujeme i v několika táborech, kde převážně žije komunita menšiny jezídů, která zažila pokus o genocidu. Tisíce lidí zavraždili, mnoho, především žen, unesli.

Očkování zachraňuje životy a brání šíření epidemií

V Konžské demokratické republice jsme v boji proti epidemii spalniček očkovali v roce 2019 téměř 230 tisíc dětí

Epidemie spalniček v Konžské demokratické republice byla v roce 2019 největší a nejrychleji se šířící epidemii na světě. Postihla celé území země a 90% z více než 5 000 obětí byly děti do 5 let.

Spalničky jsou totiž jednou z nejrychleji se šířících přenosných nemocí.

MAGNA zdravotnické týmy v osmi zdravotních zónách na západě země plošným očkováním zasáhly téměř 230 000 dětí. Šlo o tak rozsáhlou operaci, jako kdybychom očkovali téměř všechny děti do 5 let na Slovensku.

Yumbi v Kongu mohla být druhá Rwanda

2018

Etnické násilí v Kongu

Prosinec 2018: V Yumbi v Mai-Ndombe v Kongu vzniká mezietnický konflikt. Výsledek: více než 900 mrtvých a vysídlení téměř 60 000 lidí.

MAGNA na místo vysílá své týmy a spouští intervenci. O rok později probíhá návratová dynamika, ale populace se nadále pohybuje mezi dvěma Kongami a ostrovy řeky, která je odděluje. Mezi etnickými skupinami pořád existuje nedůvěra a je potřeba hledat trvalá řešení. MAGNA týmy zůstávají na místě.

Covid

2020

MAGNA pomáhá doma na Slovensku, protože i tady jí je nyní potřeba

„Jako humanitární organizace, jejíž většinu personálu tvoří zdravotnický personál si uvědomujeme složitou situaci slovenských zdravotníků, kterým často chybí důležité ochranné prostředky. Proto jsme se rozhodli pomoci a darovat speciální ochranné masky personálu oddělení zachraňujícímu životy dětských pacientů v nejvážnějších stavech, včetně pacientů s koronavirem. Z našich zkušeností v zahraničí víme, že zdravotníci budou schopni efektivně zasahovat i při vrcholící epidemii pouze v případě, že se mohou během jejího trvání dostatečně chránit,“ říká ředitel MAGNA Martin Bandžák.

Pomoc poskytujeme domovům seniorů, kde distribuujeme ochranné prostředky, dezinfekce a mýdla pro osobní hygienu. Zdravotnické týmy MAGNA zároveň sledují zdravotní stav seniorů a školí personál i klienty domovů, aby se dokázali, v rámci svých možností, sami chránit před nákazou.

Pomáháme i lidem bez domova, jejichž životy jsou vážně ohroženy šířením nového koronaviru. V úzké spolupráci s dalšími organizacemi jim distribuujeme respirátory.

Covid ve světě

Více než 160 zemí oznámilo případy koronavirového onemocnění COVID-19. Světová zdravotnická organizace prohlásila ohnisko za pandemii. Na mnoha místech, kde pracujeme, je omezená kapacita reagovat na příliv pacientů s novým onemocněním, které může vyžadovat intenzivní péči. Ochrana pacientů a zdravotnických pracovníků postižených pandemií je nezbytná.

Programy zaměřené na Covid realizujeme v Demokratické republice Kongo, Ukrajině, Libanonu a Kambodži.

Děkujeme

2001 - 2021

Léčíme Díky Vám

Vaše dary platí tisíce konzultací, ošetření a očkování. Každý rok léčíme přes 300 000 pacientů.

Vy, kteří s námi ještě neléčíte, přidejte se.

Tady a Teď